Hotline: 093.999.888.6 Hỗ trợ trực tuyến  
Tư vấn
 
Hồ Quang Hiếu- Email: hieuho@gmail.com
Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình
Xem trả lời ›

Trả lời :

Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công.
Chi Pu- Email: hatang@gmail.com
Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình
Xem trả lời ›

Trả lời :

Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công.Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công.
Tuấn Hưng- Email: ty@gmail.com
Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình
Xem trả lời ›

Trả lời :

Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công.
Hồ Ngọc Hà- Email: haho@gmail.com
Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình
Xem trả lời ›

Trả lời :

Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công.
Võ Thiên Kim- Email: kittymelody91@yahoo.com
Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình
Xem trả lời ›

Trả lời :

Tôi có mảnh đất 5x1m ở Đức Hoà, Long An. Tôi  muốn xây nhà cấp 4 mái bằng để sau này nâng lầu được. Xây nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp & wc, 1 phòng ngủ có wc riêng. Xin hỏi chi phí trọn gói (không phát sinh thêm) là bao nhiêu? Có thể cho tôi xem hình nhà mẫu được không? Nếu giá thành hợp lý thì sẽ thi công. Xin công ty thiết kế giúp đỡ!

Gửi câu hỏi
Họ tên : (*)
Email : (*)

Nội dung : (*)

Chúng tôi trên facebook

Đăng ký để nhận bản tin thị trường mới nhất :